>

Klaor Loch Maastricht
Actueel

Beste vrienden en vrienden van Klaor Loch,

De artikelen die vandaag in Dagblad De Limburger staan is een erkenning van datgene waar Klaor Loch al jarenlang bij de politiek in Maastricht aandacht voor vraagt. Helaas neemt de Maastrichtse politiek deze maatschappelijke problematiek nog niet serieus. Van harte hoopt Klaor Loch dat de artikelen in DDL een bijdrage leveren in de noodzakelijke aanpak van de luchtvervuiling in onze stad en de omgeving hiervan. Een speciaal woord van dank spreken wij uit aan het provinciale statenlid Peter Visser (SP), meerdere malen heeft Klaor Loch bij hem haar ongerustheid uitgesproken over de ernst van de luchtvervuiling in Maastricht en omgeving en de consequenties hiervan op de gezondheid van mensen. Dankzij Peter Visser (SP) vindt er in het voorjaar van 2016 een conferentie over luchtvervuiling plaats in het gouvernement.

Zie ook de artikelen:

Namens het bestuur van Klaor Loch
Paul Rutten