>

Klaor Loch Maastricht
Autoluwe Binnenstad


Het realiseren van een autoluwe binnenstad heeft tot doel de leefbaarheid van de gehele binnenstad te verhogen. Er dient een goede balans te zijn van alle stadsfuncties; wonen, werken, winkelen, recreëren. Hierbij zijn gezondheid en veiligheid leidende begrippen. Deze willen we zoveel mogelijk definiëren in concrete, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde kengetallen. Hiermee kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden tussen overheden en burgers over te bereiken resultaten.