>

Klaor Loch Maastricht
Luchtfiltering


Begin 2016 zal de Willem Alexandertunnel in Maastricht in gebruik worden genomen.
Voor degenen die in de buurt van het A2-trac? wonen is de realisatie van de tunnel een verbetering van hun leefmilieu. De luchtkwaliteit zal daar zeker op vooruit gaan.

Helaas geldt dit niet voor de mensen die in de nabijheid wonen van de toekomstige tunnelmonden. Verenigt in actiegroep 'FilterdeTunnel.nl" heeft Klaor Loch en vele anderen belanghebbenden zich v??r de aanvang van de bouw van de tunnel ingezet voor het filteren van de vieze lucht in de tunnel. Helaas is dit er niet van gekomen. Grote dwarsligger was en is nog steeds het stadsbestuur van Maastricht.
Wat de gemeente Maastricht tot de dag van vandaag verzuimt is opkomen voor en investeren in de gezondheid van de bewoners die in de nabijheid van de tunnelmonden wonen en werken.
Klaor Loch laat het er echter niet bij zitten. Dat wat de gemeente na laat blijft Klaor Loch doen, te weten het informeren van deze bewoners over de gezondheidsrisico's die men loopt en bewoners steunen die in actie komen voor filtering van de vieze lucht in de tunnel, overkapping en invoering van milieuzonering op A2 tracé.



Schokkend nieuws over kosten luchtvervuiling in Europa

Gemeente Maastricht levert hier ook een bijdrage aan, zeker op die plaatsen waar de luchtkwaliteit in onze stad slecht is en nog steeds geen afdoende maatregelen getroffen worden. Zoals nu op het A2-trac? en straks ook bij de in- en uitgangen van de tunnel, de Viaductweg, Noorderbrug, Boscherweg, Statensingel, Annalaan, Hertogsingel, Tongerseweg, Prins Bisschopssingel, Kennedybrug, Europaplein, Sibemaweg, Wilhelminasingel, Avenue Ceramique, Akersteenweg, Dorpstraat, Terblijterweg.
Wordt tijd dat Europa en Maastricht haar verantwoordelijkheid neemt.

K L I K H I E R voor artikel
Paul Rutten, Klaor Loch