>

Klaor Loch Maastricht
Stadsdistributie en Milieuzonering


De bevoorrading van de binnenstad is problematisch. Honderden grote vrachtauto's wurmen zich door de smalle straten om relatief kleine bestellingen af te leveren. Dit leidt tot onveiligheid, opstoppingen, tijdverlies en luchtverontreiniging. Vrachtauto's waarvoor de Milieuzone verboden is, hebben vrije toegang tot het stadscentrum.
Door de leveringen voor de binnenstad buiten het centrum te verzamelen en te groeperen, kunnen de bovengenoemde nadelen verminderd worden. De distributie vindt dan op een effici?ntere wijze en met schone vervoermiddelen plaats vanuit het verzamelcentrum.

In Maastricht is sinds een viertal jaren Binnenstadservice actief. Het startschot hiervoor ging uit van de gemeente. Maastricht Bereikbaar wil via een programmapunt de stadsdistributie bevorderen.

Klaor Loch wil initiatieven nemen om met de partners de stadsdistributie een impuls te geven